Logotyp

Svensk idrott 2035

Den 1 januari 2026 ska idrottsrörelsen och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna börja arbetet med att uppnå nya långsiktiga mål och ledas av en ny strategisk plan som tar vid efter Strategi 2025. Vilka målen är och vad den strategiska planen innebär är under konstruktion. Ett arbete som påbörjades i september 2023 och pågår hela vägen in i kaklet till Riksidrottsmötet 2025. Ett analyserande, metodiskt och utforskande arbete och en process i nära dialog med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

I FOKUS

STRATEGIPROCESSEN