Stöd för internationellt utvecklingsarbete

Sidan uppdaterades: 18 november 2022

Stimulansstödet för internationellt utvecklingsarbete utgör en mindre del av det årliga SF-stödet. Information om ansökningsförfarandet skickas ut till SF inför varje ansökningstillfälle.

Från och med den 1 januari 2021 omfattar stödet satsningar inom något av följande områden:

Good governance

  • Genomförande av aktiviteter och utbildningsprogram som syftar till att kunna påverka det europeiska eller internationella arbetet med Jämställdhet respektive Good Governance, vilket framförallt omfattar demokratiska processer, transparens och anti-korruption.

Ansökan sker vartannat år.

Genomförande av satsning på enskild individ att nå en viktig position i en europeisk eller internationell organisation

  • Genomförande av satsning på enskild individ att nå en viktig position i en europeisk eller internationell organisation. Endast insatser där en tydlig koppling till förbundets internationella strategi finns kan beviljas stöd och det är således ett krav att förbundet har en gällande internationell strategi.

Ansökan kan ske varje år.

Sidan publicerades: 8 november 2022