Lämna uppgifter för anslutning till Integrationsplattformen och RF:s API:er inom ramen för befintligt licensavtal integrationstjänster

För att börja använda Integrationsplattformen och RF:s API:er behöver vi få in ytterligare uppgifter. Du skickar in uppgifterna via detta formulär men behöver inte skriva under avtalet digitalt igen.

Vänligen fyll i följande uppgifter för anslutning till Integrationsplattformen och RF:s API:er inom ramen för befintligt licensavtal integrationstjänster:

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024
Observera att e-postbekräftelsen går till denna adress.

om annan än organisationens postadress / e-postadress

behörig att registrera avtalsparten vid anslutning och att företräda parten vid förändringar i anslutningenFör vilket ändamål vill ni använda Riksidrottsförbudets Integrationstjänster? * (obligatorisk)
Välj alla alternativ som är aktuella för er
För vilket ändamål vill ni använda Riksidrottsförbudets Integrationstjänster?

Om du representerar ett förbund eller en förening ange 0 i detta fält

Sidan publicerades: 15 januari 2024