Licenstagarens organisations- och kontaktuppgifter

För att ansöka om licensavtalet behöver du ange organisations- och kontaktuppgifter. Du skickar in uppgifterna via formuläret. Vid avtalstecknande som sker digitalt med firmatecknaren, kommer uppgifterna i formuläret att användas som organisations- och kontaktuppgifter i avtalet.

Du kommer även behöva ange information om bland annat vilket system som ska ansluta och vilka tjänster ni vill använda. Riksidrottsförbundet behöver informationen för att kunna avgöra om ni har rätt att teckna avtalet. Du får en länk till formuläret i det bekräftelsemejl som skickas till licenstagarens e-postadress (fält nedan) efter att du har skickat in detta formulär.

Licenstagaren har följande organisations- och kontaktuppgifter. Kontaktpersonerna företräder Licenstagaren i relation till Riksidrottsförbundet när det gäller samtliga frågor som rör Avtalet, anslutning till samt löpande nyttjande av Licensen.

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024

Observera att e-postbekräftelsen går till denna adress.


om annan än organisationens post- och/eller e-postadress
behörig att registrera avtalsparten vid anslutning och att företräda parten vid förändringar i anslutningen

Sidan publicerades: 4 december 2023