Övriga uppgifter för att teckna licensavtal integrationstjänster

För att ansöka om att teckna Licensavtal Integrationstjänster behöver du förutom att ange organisations- och kontaktuppgifter till licenstagaren även ange information om bland annat vilket system som ska ansluta och vilka tjänster ni vill använda. Riksidrottsförbundet behöver informationen för att kunna avgöra om ni har rätt att teckna avtalet.

Sidan uppdaterades: 20 maj 2024
Observera att e-postbekräftelsen går till denna adress.


Vilken integrationstjänst/-er vill ni använda? * (obligatorisk)
Vilken integrationstjänst/-er vill ni använda?För vilket/vilka ändamål vill ni använda Riksidrottsförbundets integrationstjänster? * (obligatorisk)
Välj alla alternativ som är aktuella för er
För vilket/vilka ändamål vill ni använda Riksidrottsförbundets integrationstjänster?

Om du representerar ett förbund eller en förening ange 0 i detta fält

Sidan publicerades: 4 december 2023