Fler svenska kvinnor med tunga internationella uppdrag

När det gäller inflytande i internationella idrottsförbund är Sverige bland de länder i världen som har flest kvinnliga representanter. Det visar The Sports Political Power Index, en ranking av länders maktpositioner inom idrotten som tas fram av Danmarks idrottsförbund. Rankingen visar också att Sveriges position totalt sett har stärkts till en 13:e plats.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

– Det är mycket glädjande att de svenska kvinnorna blir fler och även att de får tyngre uppdrag. De behövs internationellt och deras insatser är viktiga för att påverka den internationella idrottens utveckling, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och ordförande för ENGSO som samlar nationella förbund och olympiska kommittéer från olika länder i Europa.

Sverige har fått allt fler representanter i internationella förbund och det senaste året är ökningen från 365 till 369 personer vilket innebär att Sverige också klättrar bland länder i världen till en 13:e plats (från 17) Antalet kvinnor har fortsatta att öka – från 129 till 131 och dessutom har fler svenska kvinnor valts till poster på högre beslutsfattande nivå i förbunden.

– Idrott utövas över hela världen. Den för samman människor från olika kulturer och sträcker sig över gränser. Det är viktigt att Sverige har en stark representation och är en allt starkare röst för att bidra till utveckling av idrotten internationellt. Det är mycket glädjande att vi ökar antal representanter från vårt land, säger Stefan Bergh.

För att stimulera och arbeta för fler internationella representanter inom idrotten ger Riksidrottsförbundet stöd till de som siktar på internationella poster - en grundutbildning för nya eller blivande internationella delegater och en högkvalitativ internationell ledarskapsutbildning kallad Nordic International Leadership Education (NILE).Riksidrottsförbundet arrangerar också mötesplatser för nätverk och utbyte mellan Sveriges internationella representanter oavsett idrotter.

I rankingen The Sports Political Power Index ingår beslutsfattande organ i de 119 mest inflytelserika internationella och europeiska förbunden.

För mer information kontakta

Marie Denitton
Internationell samordnare Riksidrottsförbundet
marie.denitton@rfsisu.se
08-699 62 08

Urval av kvinnor från Sverige i internationella förbund

 • Petra Sörling Ordförande Internationella Bordtennisförbundet
 • Annika Sörenstam Ordförande Internationella Golfförbundet
 • Helen Lundberg Ordförande Internationella Draghundsportförbundet
 • Anna Nordqvist Vice ordförande Internationella Motorsportförbundet
 • Kirsi Höglund Ordförande Europeiska Naginataförbundet
 • Karin Grute Movin Vice ordförande Europeiska Friidrottsförbundet
 • Åsa Linares Norlin Vice ordförande Europeiska Parasportförbundet

Fakta

 • 64 av 72 svenska idrottsförbund har personer på internationella poster
 • Flera av de som inte har det har ett pågående arbete för att framöver få in en fot i internationella förbund.
 • 369 personer sitter tillsammans på 449 poster totalt internationellt, de är 131 kvinnor och 238 män.
 • 61 av de 369 personerna (30 kvinnor och 31 män) sitter på exekutiva poster.
 • De 61 personerna med exekutiva poster sitter totalt på 68 positioner (kvinnor 35 poster, och män 33 poster)
 • 16 exekutiva positioner i Europa
 • 52 exekutiva positioner internationellt
 • Två ordförandeposter i Europa (Squash, Naginata)
 • Sex ordförandeposter internationellt (Innebandy, Skidskytte, Golf, Bordtennnis, Draghund, Armsport)

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 8 mars 2024