Nimblr security awareness

Nimblr

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

Ökad medvetenhet om risker stärker er organisations IT-säkerhet – ta del av Riksidrottsförbundets ramavtal för Nimblr.

Fler än hälften av alla IT-säkerhetsincidenter kan kopplas till användarens handlingar. Som användare är vi verksamhetens absolut största attackyta och vårt beteende online är en viktig aspekt av den totala säkerhetsbilden. Nimblr kombinerar interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker, praktiska övningar och dagsfärskt innehåll om de senaste hoten i ett kontinuerligt utbildningsprogram.

Riskreducering genom medvetenhet

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att utbildning av användare är en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT-säkerhetsarbete. Nimblr ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid. Plattformen är designad för att stärka slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimera risken för fullbordade angrepp.

Nimblr kombinerar interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker, praktiska övningar och dagsfärskt innehåll om de senaste hoten. Simulerade attacker är en viktig del av utbildningsprogrammet och bygger på tusentals aktuella hot som analyserats, bearbetats och avväpnats av Nimblrs experter. Varje simulerad attack är kopplad till en påminnelse för de användare som låter sig luras att klicka på länken, eller öppnar bilagan, i en simulerad attack. Påminnelsen visar det meddelande som lurat användaren, interaktiva tips om vad som kan göras annorlunda nästa gång och ett erbjudande om att påbörja en grundläggande utbildningsmodul som är knuten till den aktuella simuleringen.

Användaren behöver sällan avsätta mer än 5 minuter för ett enskilt inlärningsmoment. Varje interaktion med en användare baseras på tidigare utbildningsaktiviteter och användarens respons på simulerade attacker.

Tydliga och mätbara resultat

Nimblr ger en tydlig bild av din organisations säkerhetsmedvetenhet baserat på bland annat respons på simulerade attacker, övningar och genomförda utbildningsmoduler, på både individuell och gemensam nivå inom tre områden:

  • Skadlig programvara (ransomware, trojaner, skript och makron m.m.)
  • Bedrägeri (phishing, BEC-spoofing och social engineering m.m.)
  • Beteende (fysisk säkerhet, lösenordshantering och hantering av mobila enheter m.m.)

Ta del av Riksidrottsförbundets ramavtal för Nimblr

För att bidra till minimering av IT-säkerhetsincidenter har Riksidrottsförbundet tecknat ett förmånligt ramavtal. Specialidrottsförbund och idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får upp till 15 procents rabatt på ordinarie priser för Nimblr.

  • Erbjudandet gäller avtal som signeras innan 12 juni 2024.
  • Respektive organisation tecknar ett separat avtal med Nimblr. Avtalstid, rabattsats och omfattning regleras med respektive organisation och priserna baseras på abonnemangsperiod.
  • Kontakta Nimblr för en demo och hänvisa till ramavtalet för att få tillgång till rabatterade priser.

Kontaktperson: Carl Johan Hedman, carljohan@nimblr.se alternativt 0735-16 76 26

Sidan publicerades: 27 september 2023