Elitidrottsforskarskolan

Elitidrottsforskarskolan

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2023

Riksidrottsförbundet (RF) bedriver tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Mittuniversitetet en elitidrottsforskarskola. Syftet är att stärka elitidrottens konkurrenskraft genom samverkan och praktiknära forskning.

Elitidrottsforskarskolan är ett nätverk som startades 2022 för att stärka elitidrotten. De fem doktorander och handledare som nu deltar har sin anställning på GIH respektive Mittuniversitetet, med delfinansiering av ett specialidrottsförbund (SF) eller annan organisation inom idrottsrörelsen. Ambitionen är att framöver utöka med fler lärosäten och doktorander.

Pågående projekt

Injury Characteristics in Swedish Elite Gymnasts in TeamGym
Stefan Höög
GIH & Svenska Gymnastikförbundet

Knee biomechanics during high force movements
Jonas Enqvist
GIH & Svenska skidförbundet

Kunskap och kommunikation om känsliga ämnen mellan tränare och idrottare
Martina Höök
Mittuniversitetet & Svenska Skidförbundet

Navigating adolescence: Examining the training aspect of junior biathletes at upper secondary school
Andreas Kårström
Mittuniversitetet & Svenska Skidskytteförbundet

Sustainable high-performance coaching through the lens of self-compassion
Karin Hägglund
GIH & RF

Training load monitoring in elite endurance athletes
Lina Nilsson
GIH & Svenska Orienteringsförbundet

Sidan publicerades: 6 oktober 2023