Utlysningar

Sidan uppdaterades: 15 januari 2024

Se nedan för aktuella utlysningar av forskningsmedel.

Sports tech påverkan på barn- och ungdomsidrott

En studie av hur sports tech påverkar barn- och ungdomsidrott.

Digitaliseringen förändrar samhället och innebär att vi utvecklar nya behov och förväntningar. I flera branscher – också inom idrottsrörelsen – kan villkoren för att bedriva verksamhet bli väsentligt annorlunda. Det skapar möjligheter och debatter som i sin tur ställer oss inför spännande vägval.

Inom det snabbt växande fältet sports tech – idrottsteknik – kan vi i dag se ett mycket stort intresse för sambandet mellan nya hjälpmedel och prestationsutveckling. Även om elitidrottarens förutsättningar ofta står i centrum väcker utvecklingen viktiga frågor för idrottsrörelsen i sin helhet. Vad händer när teknik avsedd för elitidrottare också tillämpas på barn och ungdomar?

I hopp om en djupare förståelse av möjligheter, konsekvenser och dilemman förenat med ny idrottsteknik avsätter Riksidrottsförbundet (RF) 500 000 kronor till forskning med särskilt fokus på barn- och ungdomsidrott. En sådan studie tror vi kan ge insikter som stärker idrottsrörelsen i arbetet med att ta fram riktlinjer, sprida kunskap och vara duktigare beställare av idrottsteknik.

Utlysningen vänder sig till forskare inom idrottsvetenskap, it/digitalisering, pedagogik, etik och beteendevetenskap. Vi tror att det är en fördel om uppdragstagaren har goda kunskaper om idrottsrörelsen och dess samverkan med aktörer inom ideell, privat och offentlig verksamhet. Studien ska genomföras under 2024 och resultera i en rapport i RF:s FoU-serie. Den kommer även att uppmärksammas på flera av idrottsrörelsens gemensamma mötesplatser.

Om detta låter intressant välkomnar vi en kortfattad projektbeskrivning. Den eller de som väljs ut för uppdraget förväntas sedan återkomma med en mer utförlig beskrivning. Mejla ansökan till riksidrottsforbundet@rf.se. Ansökan ska inkludera CV och en projektbeskrivning på (max) 3 000 tecken.

Den som får uppdraget kommer tillsammans med RF diskutera urval, avgränsningar och möjligheter i den empiriska undersökningen. RF bistår även med underlag och kontakter för intervjuer och deltagande observationer. Studien ska genomföras under 2024.

För frågor och ytterligare information, kontakta Andreas Linderyd, forskningsansvarig.

Andreas nås på andreas.linderyd@rfsisu.se.

Vi ser fram emot din ansökan som vi vill ha senast 25 februari.

Förtroendet och representantskapet

En studie av vad som står på spel och vad idrottsrörelsens förtroendevalda behöver säga, göra och kunna i internationella sammanhang

Frågor om den svenska idrottsrörelsens närvaro och påverkansmöjligheter i sin internationella kontext får i dag stor uppmärksamhet. En del av denna debatt berör värdegrundsfrågor och hur idrottsrörelsens medlemsförbund positionerar sig. Frågor ställs också om enskilda ledares förmåga, omdöme och värderingar. Strålkastarljus har då riktats mot de personer som i olika internationella organ företräder den svenska idrottsrörelsen. Vad behöver de göra och säga? Vilka behöver de vara? Vem representerar de?

Dessa slags frågor om idrottsrörelsens förtroendevalda – och de både uttalade och outtalade förväntningar som de i sin tur kan leda till – är tämligen outforskade. I ljuset av detta avsätter nu Riksidrottsförbundet (RF) 500 000 kronor till forskning om internationellt representantskap. Vår förhoppning är att synliggöra förväntningar och dilemman som har aktualiserats och fortsatt kan uppstå i internationella styrelseuppdrag. Hur ser villkoren ut för den som företräder den svenska idrottsrörelsen i internationella förbund? Vilka är målkonflikterna? Hur hanteras situationer när viktiga intressen krockar? Ett fördjupat lärande i den här typen av frågor ger kunskap och vägledning i arbetet framåt.

Utlysningen vänder sig till forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen. Du som söker är med fördel beteendevetare, etikforskare, organisationsforskare eller statsvetare. Du har också goda kunskaper om idrottsrörelsen och det svenska civilsamhället. Studien ska genomföras under 2024. Den ska resultera i en rapport i RF:s FoU-serie och uppmärksammas på idrottsrörelsens gemensamma mötesplatser.

Om detta låter intressant är du varmt välkommen med en motivering och projektbeskrivning. Mejla ansökan till riksidrottsforbundet@rf.se. Ansökan ska inkludera CV och en projektbeskrivning på (max) 3 000 tecken. I samråd med RF diskuteras urval, avgränsningar och möjligheter i den empiriska undersökningen. RF bistår även med underlag och kontakter för intervjuer och deltagande observationer.

För frågor och ytterligare information, kontakta Andreas Linderyd, ansvarig för forskning- och utveckling (FoU).

Andreas nås på andreas.linderyd@rfsisu.se.

Vi ser fram emot din ansökan senast 28 januari!

Sidan publicerades: 23 november 2023