Resultattavla bordtennis

Idrottsrörelsen i siffror

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

Riksidrottsförbundet statistiksamling Idrottsrörelsen i siffror publiceras varje år och beskriver idrott och idrottsrörelsen utifrån en rad olika områden.

Områden i Idrottsrörelsen i siffror

 • Idrott och motion
 • Föreningsidrott
 • Barn- och ungdomsidrott
 • Elitidrott
 • Antidoping
 • Ekonomi
 • SISU Idrottsutbildarna
 • RF:s medlemsförbund

Källor

I Idrottsrörelsen i siffror används underlag bland annat från:

 • Idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline.
 • Svenska folkets relation till motion och idrott, en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av RF.
 • SF-data, data insamlad för RF:s medlemsförbund – specialidrottsförbunden (SF).
 • Underlag från Antidoping Sverige.

Exempel

Barn- och ungdomsidrott beskrivs bland annat utifrån SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (Barn-ULF) som visar att cirka 60 procent av ungdomar (12–18 år) idrottar i en förening eller klubb år 2017-2018. Området beskrivs också utifrån Idrottslyftet och LOK-stödet som är ekonomiska stöd till barn och ungdomars idrottande. Data baserat på LOK-stödet utgör ett bra underlag för att följa barn och ungdomars idrottande över tid.

Elitidrott beskrivs utifrån insamlad SF-data om bland annat internationella framgångar och ekonomiska förutsättningar. Exempelvis tog svenska landslagstrupper 94 guldmedaljer vid senaste VM eller motsvarande.

Tidigare rapporter

Sidan publicerades: 10 april 2024