Ungdomar som sitter i ring på en löparbana

Ungdomsbarometern

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

På uppdrag av Riksidrottsförbundet tar Ungdomsbarometern fram rapporten Unga och idrott för att få en inblick i ungdomars idrottsvanor och relation till föreningsidrotten. 2021 undersöktes även seniorers motionsvanor genom Seniorbarometern.

Rapporten Unga och idrott fokuserar på värderingar, attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar mellan 15 och 24 år. Syftet med rapporten är att ge inblick i dagens ungdomsgeneration i allmänhet och ungas inställning till idrottsrörelsen i synnerhet. Rapporten innefattar allt från ungas träningsvanor till förutsättningar och drivkrafter i relation till idrottande.

2021 sammanställdes även Seniorbarometern. En intervjustudie av seniorer mellan 60 och 80 år med fokus på livsstil, motionsvanor och inställning till hälsa.

Tidigare rapporter

Sidan publicerades: 10 april 2024