Barn hoppar hopprep

Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 7 september 2023

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. 2024-2025 utökas arbetet för att gälla alla barn i årskurs F till 9.

Rörelsesatsningen i skolan leds av Riksidrottsförbundet (RF) och våra 19 distrikt medan idrotterna (specialidrottsförbunden) bidrar med kunskap, material och inspiration. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan skapar vi förutsättningar för att fler barn ska uppleva glädjen med att röra sig och få en aktiv fritid i förening.

Vill ni vara med?

Kommuner, skolor eller föreningar som vill ingå i satsningen kan höra av sig till kontaktpersonen för rörelsesatsningen i ert RF-SISU distrikt. Ni får stöd, utbildning och inspiration av distriktet för att nå era mål och skapa samarbete med föreningslivet eller starta en skolidrottsförening.

För föreningar finns möjligheter att få kontakt med nya barn i skolan, men det är viktigt att ni tillsammans är överens om syftet och att er verksamhet kan ta emot nya barn.

Utvärdering av satsningen

RF följer upp satsningen på en övergripande nivå genom att skicka en enkät till medverkande skolor. Resultatet uppdateras och rapporteras årligen till regeringen. Hittills har 522 skolor svarat på enkäten. Svaren visar att de flesta av skolorna är väldigt nöjda med stödet. De ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever. Skolorna ser positivt på samverkan med föreningslivet men behöver många gånger stöd för att få igång arbetet.

Fakta

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna (pdf) Pdf, 349 kB. når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen (Gisela Nyberg; Nyberg G (2017) Få unga rör sig tillräckligt i De aktiva och de inaktiva - om ungas rörelse i skola och på fritiden. Centrum för idrottsförskning 2017:2).

1 160 skolor i 203 kommuner fanns med i nätverket för Rörelsesatsning i skolan under 2022. Av dessa gavs det anpassat stöd genom överenskommelser till cirka 700 skolor. Skolorna samverkade på olika sätt med över 900 idrottsföreningar inom ramen för satsningen, där 64 olika idrotter (specialidrottsförbund) deltog.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Material

Lek med rörelseförståelse
Rörelsesatsning i skolan