genomgång på whyteboardtavla

Nu pågår en kartläggning av det digitala landskapet inom idrottsrörelsen

På uppdrag av Riksidrottsförbundet utför PwC en kartläggning av det digitala landskapet inom idrottsrörelsen för att förstå hur digitala tjänster används och hur idrottens stödfunktioner på nationell och distriktsnivå fungerar gällande digitalisering.

Sidan uppdaterades: 8 april 2024

För att samla in den information som behövs för att förstå den digitala mognaden inom specialidrottsförbund, idrottsföreningar och idrottsrörelsen som helhet skickades en enkät ut den 2 april till specialidrottsförbund (GS) och idrottsföreningar (huvudadministratörer) med sista svarsdag 14 april. Resultatet av utredningen blir ett underlag i arbetet med idrottsrörelsens framtida övergripande strategi.

Vid frågor

  • om enkäten, kontakta Solveig Schmidt på PwC solveig.schmidt@pwc.com
  • om kartläggningen, kontakta digitalisering@rfsisu.se

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 8 april 2024