Vita pusselbitar

Ny rollhantering: roller som föreningar har skapat i IdrottOnline tas bort

För att få relevant och kvalitetssäker data som kan användas för att vidareutveckla idrottsrörelsen krävs hög kvalitet på den data som strömmar mellan idrottsrörelsens system. Nu genomför vi ett par förändringar för att få bättre datakvalitet, bland annat ny rollhantering och att roller som föreningar tidigare har skapat i IdrottOnline tas bort.

Sidan uppdaterades: 17 april 2024

Roller som föreningar har skapat i IdrottOnline tas bort under våren 2024. Detta är planerat till tidigast i slutet av maj eller början av juni. Endast Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund och medlemsorganisationer kommer kunna skapa, och äga, roller i IdrottOnline. Alla kan använda dem.

  • Riksidrottsförbundet skapar idrottsövergripande roller i IdrottOnline.
  • Specialidrottsförbunden skapar idrottsspecifika roller i IdrottOnline och kopplar roller till de fem nya rollkategorierna.

Varför tas roller som föreningar har skapat bort?

Många roller som har skapats under åren används inte längre och ofta när idrottsföreningar skapar roller så hade funktionen Grupper kunnat användas. Det kan handla om att hålla koll på vem som gör vad i föreningen eller för att gruppera medlemmar som gör en tillfällig insats i föreningens verksamhet, exempel cafépersonal 2024.

Med grupper förenklas administrationen med möjligheten att kommunicera med en grupp via SMS eller e-post, eller att lägga till gruppen i en utbildning. Mer information om grupper och hur de kan användas finns på IdrottOnline Support.

Vad måste idrottsföreningar göra?

Till de idrottsföreningar som använder sig av egna roller i IdrottOnline rekommenderar vi följande:

  • använd funktionen Grupper istället för egna roller. Information om grupper och hur de kan användas finns på Grupper : IdrottOnline.
  • exportera listor över medlemmar som innehar era roller om ni vid ett senare tillfälle vill gruppera dem med hjälp av Grupper. Så här gör ni för att söka fram och exportera personer med en specifik roll: Söka fram och exportera personer med en specifik roll : IdrottOnline. Observera att detta måste ske innan rollerna tas bort.

Vad gör föreningar som hanterar sitt medlemsregister i IdrottOnline när de inte längre kan skapa nya roller och funktionen Grupper inte passar?

Om en förening ändå önskar en roll för en situation som funktionen grupper inte löser, och rollen är idrottsspecifik, så rekommenderas föreningen att kontakta sitt förbund. Förbundet tar beslut om rollen ska skapas eller inte.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 17 april 2024