skriver på spelstrategi

Genomlysning av IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 9 januari 2024

En genomlysning av IdrottOnline inleddes under hösten 2021 med målet att optimera systemet för att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas digitala strategi.

Baserat på användardata och en kompletterande enkät som skickades till specialidrottsförbund hösten 2021 togs beslut om att följande tre funktioner med låg medlemsnytta, och som ligger utanför Riksidrottsförbundets kärnuppdrag, fasas ut:

  • Hemsidor via IdrottOnline stängdes ner den 31 december 2022.
  • Avgiftssmodulen fasades ut den 31 december 2023.
  • Licensmodulen fasas ut den 30 juni 2024. Observera att livscykeln är förlängd med 6 månader. Mer information om detta hittar du under rubriken Avveckling av licensmodulen.

Utfasningen sker till förmån för en effektivare förvaltning vilket även frigör resurser till satsningsområden, såsom vidareutveckling av övriga applikationer i IdrottOnline samt nya integrationsmöjligheter som stödjer idrottsrörelsens behov av datadelning. Läs mer om integrationer och nya möjligheter till utveckling.

Avveckling av avgiftsmodulen

Den 31 december 2023 avvecklades avgiftsmodulen i IdrottOnline.

Observera att det endast är avgiftsmodulen i IdrottOnline som avvecklades den 31 december 2023, betalningslösningen via Swedbank för utbildningsmodulen kvarstår.

Bokföringsåret 2023

Idrottsföreningar rekommenderades att hitta andra alternativ för avgiftshantering inför bokföringsåret 2023. Avgifter kunde skapas och hanteras i IdrottOnline under hela 2023 men om en avgift inte betalades innan årsskiftet 2023/2024 så kunde den inte heller hanteras i IdrottOnline. Betalning behövde inkomma innan årsskiftet.

Fortnox och Visma eEkonomi

Observera att Visma eEkonomi och Fortnox fortsätter att ge idrottsföreningar bra erbjudanden på sina bokföringstjänster, med eller utan integration. Mer om detta hittar du här.

Avveckling av licensmodulen

Licensmodulen i IdrottOnline avvecklas den 30 juni 2024, vilket är en förlängning av livscykeln med 6 månader.

Den 4 maj 2022 presenterade RF ett förslag till avvecklingsplan av licensmodulen för de specialidrottsförbund (SF) som idag använder tjänsten. Den 5 maj skickades en uppföljningsenkät kring frågor som behov av en övergångsperiod och hur SF önskar ersätta licensmodulen. Inget av de 20 förbunden uppgav att de hade behov av den erbjudna övergångsperioden 2024/2025 och beslut togs därför att stänga ner licensmodulen den 31 december 2023. Detta beslut har nu reviderats och livscykeln har förlängts i ytterligare 6 månader.

Bakgrund till förlängd livscykel

Via den nuvarande exporttjänsten ExportService kan specialidrottsförbund idag hämta information om medlemmar till sitt nya licenssystem. Några specialidrottsförbund har valt att invänta det nya API:et Hämta person som var planerat att produktionssättas under hösten 2023. Detta API lanseras nu först under första kvartalet 2024 och därför har Riksidrottsförbundet beslutat att förlänga licensmodulens livscykel till och med den 30 juni 2024.

De förbund som vill fortsätta att nyttja licensmodulen efter årsskiftet 2023/2024 kan göra det kostnadsfritt fram till 30 juni 2024. Därefter stängs licensmodulen ner.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Support

Vid frågor kontakta IdrottOnline supporten.