händer skriver på laptop

Idrottsbrevlådan i samarbete med Kivra

Sidan uppdaterades: 26 juni 2024

I april 2022 lanserades Idrottsbrevlådan, en kostnadsfri digital brevlåda framtagen i samarbete med Kivra.

Syftet är att förenkla kommunikationen inom idrottsrörelsen, att skapa en oberoende uppsamlings- och arkivplats för organisationens viktiga dokument och på sikt underlätta kommunikation ut mot föreningsmedlemmar.

  • Säker kommunikation och säkert arkiv. Allt skyddat bakom Mobilt BankID.
  • Oberoende. Idrottsbrevlådan är knuten till föreningen eller förbundet, inte personer.
  • Viktiga dokument samlade där de alltid är tillgängliga för organisationen.
  • Kostnadsfritt

I höst planerar vi att skicka beslut via Idrottsbrevlådan

Riksidrottsförbundet planerar att börja skicka ut beslut via Idrottsbrevlådan till specialidrottsförbund under hösten 2024.

Mallfunktionen i IdrottOnline vidareutvecklas under våren 2024 och testas under sommaren. Utskick av beslut sker tidigare i oktober 2024 och blir det första steget i att skicka från organisation till organisation. Därefter utvärderas möjligheten för bredare användningsområden.

Aktivera er Idrottsbrevlåda!

Har ni inte aktiverat er organisations Idrottsbrevlåda ännu? Gör det. Läs mer om hur du går tillväga på sidan om Idrottsbrevlådan.

 

Sidan publicerades: 24 oktober 2022