Integration och API:er

Sidan uppdaterades: 29 november 2023

Denna sida riktar sig till specialidrottsförbund och idrottsföreningar som vill bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. Här finns information om pågående utveckling och vilka API:er som är planerade att levereras under kommande månader.

API:erna är för närvarande tillgängliga för leverantörer som arbetar på uppdrag av specialidrottsförbund samt leverantörer av föreningssystem. Enskilda föreningar kommer ha möjlighet att ansluta längre fram när vi har en automatiserad process för anslutning.

Övergripande plan för nya API:er

Följande API:er har prioriterats och är planerade att levereras under kommande månader. Ytterligare justeringar görs löpande. För information om tillgängliga API:er i testmiljö respektive produktionsmiljö, se sidan Riksidrottsförbundets API:er.

Kommande API:er

När ett API finns tillgängligt i både test- och produktionsmiljö tas det bort från nedanstående lista och beskrivs istället på sidan Riksidrottsförbundets API:er.

 • Medlemsansökan: för föreningar som använder IdrottOnline som primärt medlemsregister och som vill ha ett ansökningsformulär på sin webbplats för personer som vill bli medlemmar i föreningen. Medlemsansökan hamnar direkt i IdrottOnline administration för hantering. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
  • I testmiljö i december.
  • I produktionsmiljö i december.
 • Hämta organisation: hämta organisationer med organisationsdata (exempelvis föreningar) från Riksidrottsförbundets centrala databaser. Ger mer information än Sök organisation.
  • I testmiljö i december.
  • I produktionsmiljö i december.
 • Hämta aktiviteter: för föreningar som använder IdrottOnlines aktivitetskalender och vill visa aktiviteterna på sin webbplats utan dubbeladministration. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
  • I testmiljö preliminärt Q1 2024.
  • I produktionsmiljö preliminärt Q1 2024.
 • Hämta person: hämta personer såsom medlemmar i föreningar, inklusive persondata, från Riksidrottsförbundets centrala databaser till exempelvis ett föreningsadministrativt system.
  • I testmiljö preliminärt Q1 2024.
  • I produktionsmiljö preliminärt Q1 2024.
 • Rapportera utbildningstimmar: utbildningsplattformar delar med sig av utbildningsdata (timmar, deltagare, status) som kan ligga till grund för statistik och bidragsfördelning.
  • I testmiljö preliminärt Q1 2024.
  • I produktionsmiljö preliminärt Q1 2024.
 • Skicka/hämta tillgängliga utbildningar: utbildningsplattformar delar med sig av tillgängliga utbildningar för att kunna visa dessa vid sökning på utbildningar.
  • I testmiljö preliminärt Q1 2024.
  • I produktionsmiljö preliminärt Q1 2024.
 • Hämta genomförda utbildningar: hämta alla idrottsrelaterade utbildningar som en person har deltagit i, likt en utbildnings-CV.
  • I testmiljö: tidplan ej fastställd.
  • I produktionsmiljö: tidplan ej fastställd.
 • Skapa, uppdatera, ta bort person: skicka personuppdateringar såsom kontaktuppgifter eller ny roll i förening från era system (tex. TA-system) till Riksidrottsförbundets centrala databaser.
  • I testmiljö: tidplan ej fastställd.
  • I produktionsmiljö: tidplan ej fastställd.
 • Hämta LOK-data: läs data från närvarorapporterade LOK-aktiviteter från Riksidrottsförbundets centrala databaser till exempelvis statistik- eller analysverktyg för att kunna följa utvecklingen av en idrott och möjliggöra datadrivna beslut.
  • I testmiljö: tidplan ej fastställd.
  • I produktionsmiljö: tidplan ej fastställd.
 • Uppdatera organisation: skriv uppdaterad organisationsdata från ert verksamhetssystem eller från föreningssystem till Riksidrottsförbundets centrala databaser.
  • I testmiljö: tidplan ej fastställd.
  • I produktionsmiljö: tidplan ej fastställd.

Sidan publicerades: 28 november 2022

Prenumerera på denna sida

Så får du ett e-postmeddelande när vi publicerar ny information om integrationer och Riksidrottsförbundets API:er.

Hantera prenumeration

Riksidrottsförbundets API:er

Vill du veta mer om Riksidrottsförbundets API:er och hur du får tillgång till dem? Vi har samlat all information på en annan sida.

Ytterligare behov

Riksidrottsförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla fler API:er för att skapa största möjliga värde för svensk idrottsrörelse.

Har du önskemål om nya API:er? Skicka dem gärna till oss via detta formulär: