Integration och API:er

Sidan uppdaterades: 1 juni 2023

Denna sida riktar sig till specialidrottsförbund och idrottsföreningar som vill bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. Här finns information om vilka API:er som är planerade för utveckling.

Övergripande plan för nya API:er

Följande API:er har prioriterats och är planerade att levereras under 2023.

övergripande utvecklingsplan Riksidrottsförbundets APIer

I testmiljö (produktionsmiljö i vecka 24)

 • Nya versioner av befintliga API:er: Sök organisation, Sök utbildning, Ansökan om namnbyte och Föreningsansökan. Föreningsansökan är nu tillgänglig för specialidrottsförbund. Observera att de tidigare fyra API:erna avvecklas den 20 december 2023. Ni som redan är anslutna, eller vill ansluta, kan fortsätta använda dem men behöver uppgradera till nya versioner innan årsskiftet.
 • Nytt API: Föreningsansökan. Ger möjlighet att bygga tjänster som idrottsföreningar kan använda för att ansöka om medlemsskap i något av Riksidrottsförbundets anslutna specialidrottsförbund eller någon av SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer. Föreningens ansökan landar via API:et i IdrottOnline Administration där den mottagande organisationen kan hantera denna. Exempel på hur denna är implementerad på rf.se.

Kommande API:er

 • Medlemsansökan: för förenngar som använder IdrottOnline som primärt medlemsregister och som vill ha ett ansökningsformulär på sin webbplats för personer som vill bli medlemmar i föreningen. Medlemsansökan hamnar direkt i IdrottOnline administration för hantering. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
  • I testmiljö i augusti.
  • I produktionsmiljö i augusti.
 • Hämta aktiviteter: för föreningar som använder IdrottOnlines aktivitetskalender och vill visa aktiviteterna på sin webbplats utan dubbeladministration. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
  • I testmiljö i augusti.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Hämta organisation: hämta organisationer med organisationsdata (exempelvis föreningar) från RF:s centrala databaser. Ger mer information än Sök organisation.
  • I testmiljö i augusti.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Hämta person: hämta personer såsom medlemmar i föreningar, inklusive persondata, från RF:s centrala databaser till exempelvis ett tävlingsadministrativt system, utbildningssystem eller för statistik.
  • I testmiljö i september.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Skapa, uppdatera, ta bort person: skicka personuppdateringar såsom kontaktuppgifter eller ny roll i förening från era system (tex. TA-system) till RF:s centrala databaser.
  • I testmiljö i september.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Rapportera utbildningstimmar: utbildningsplattformar delar med sig av utbildningsdata (timmar, deltagare, status) som kan ligga till grund för statistik och bidragsfördelning.
  • I testmiljö i september.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Hämta LOK-data: läs data från närvarorapporterade LOK-aktiviteter från RF:s centrala databaser till exempelvis statistik- eller analysverktyg för att kunna följa utvecklingen av en idrott och möjliggöra datadrivna beslut.
  • I testmiljö i september.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Hämta genomförda utbildningar: hämta alla idrottsrelaterade utbildningar som en person har deltagit i, likt en utbildnings-CV.
  • I testmiljö i september.
  • I produktionsmiljö i november.
 • Uppdatera organisation: skriv uppdaterad organisationsdata från ert verksamhetssystem eller från föreningssystem till RF:s centrala databaser.
  • I testmiljö i oktober.
  • I produktionsmiljö i november.

Sidan publicerades: 28 november 2022

Prenumerera på denna sida

Så får du ett e-postmeddelande när vi publicerar ny information om integrationer och Riksidrottsförbundets API:er.

Hantera prenumeration

Riksidrottsförbundets API:er

Vill du veta mer om Riksidrottsförbundets API:er och hur du får tillgång till dem? Vi har samlat all information på en annan sida.

Ytterligare behov

Riksidrottsförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla fler API:er för att skapa största möjliga värde för svensk idrottsrörelse.

Har du önskemål om nya API:er? Skicka dem gärna till oss via detta formulär: