Curlinglandslag kram

Stöd för internationella evenemang

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Internationella idrottsevenemang är viktiga för svensk idrott på många sätt. För att utveckla och skapa engagemang kring idrotten men även öka tillväxt och attraktionskraft till destinationen, såväl lokalt som nationellt. I Sverige har vi en lång tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang.

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den internationella spelplanen ligger det i RF:s uppdrag att höja kompetensen inom dessa prioriterade områden och erbjuda möjligheter till stöd i arbetet med internationella idrottsevenemang.

Det handlar om allt ifrån konkreta verktyg till utbildningar, färdiga eller skräddarsydda efter behov.

Specialidrottsförbund (SF) kan också få hjälp med ekonomiskt stöd till en förstudie eller bid till ett evenemang och det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt.

Varje år anordnas Mötesplats Idrott och Destination, en samlingsplats för destinationer och SF att träffas, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

I vår erfarenhetsbank finns en mängd samlade erfarenheter och kunskaper från många stora evenemang som genomförts i Sverige de senaste åren.

Du kan också kika in på evenemangskalendern om du är nyfiken på vilka internationella evenemang som planeras att genomföras.

På sidan Internationella evenemang kan du läsa mer om RF:s och Centrum för idrottsevenemangs arbete

Sidan publicerades: 7 november 2022

Kontakt

Jörgen Persson

Chef Evenemang och marknad

08-699 62 04

Legacy för idrottsevenemang

Webbverktyget Evenemangslegacy

Genom att arbeta med legacy skapar du ett evenemang som blir en angelägenhet för många och lämnar bestående avtryck. RF har tagit fram ett webbverktyg som ska hjälpa dig som evenemangsarrangör att arbeta mer strukturerat med legacy.